Útmutató a kitöltéshez

Tisztelt Támogatóink!

A személyi jövedelemadó törvények lehetőséget adnak arra, hogy rendelkezzen adójának 1%-os felhasználhatóságáról. Mi arra kérjük, hogy legyen támogatója a Vénkerti Diáksport Egyesületnek.

Célunk a diák és ifjúsági sport fellendítése területünkön. Szeretnénk szélesíteni a sportolók táborát, ezáltal hozzájárulni az egészséges, edzett ifjúság neveléséhez. A tehetségek kibontakoztatásával, képzésével hozzájárulunk iskolánk hírnevének emeléséhez egyben a gyermekük pozitív személyiség formálásához. Ehhez kérnénk az Ön segítségét, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával, az alábbiak szerint.

Az APEH által rendszeresített – nyomtatványunkon lévő – RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL című nyomtatvány felső részében adószámunkat: 18559169-1-09 és elnevezésünket találja. E nyomtatványt csak ki kell vágni, elhelyezni egy borítékba, és le kell ragasztani. A leragasztott részén átlósan alá kell írni, ezzel hitelesítve saját rendelkezését. A borítékon fel kell tüntetni az Ön nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét.

Amennyiben a másik 1 százalékot valamelyik egyház vagy kiemelt előirányzat javára juttatja, az erről szóló rendelkező nyilatkozatát is e borítékba helyezze el. Egy adózó csak egy borítékba helyezheti el a két nyilatkozatot. A lezárt borítékot a 2014. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak. Amennyiben az adóját a munkáltatója számolja el, szíveskedjen ott átadni, aki azt az elszámolással továbbítja az adóhivatalnak.

Köszönjük megértő támogatását, segítségét. Jó egészséget kívánunk önnek és családjának.
Debrecen, 2015. február 4.

Lakatos István
elnök

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adó száma:

1

2

5

5

9

1

6

9

1

0

9

A kedvezményezett neve:

VÉNKERTI DIÁKSPORT EGYESÜLET

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamilyen társadalmi szervezet, alapítvány
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
a rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT
pontosan tünteti fel.